Wykonanie, CMS: dapp.pl
www.kongreskrio.pl         

.

 

PROGRAM XII KONGRESU OPTYKÓW  KRIO

 

.

Czwartek 16.XI.2017

......od 15.00 - zakwaterowanie uczestników Kongresu; czas wolny

19.00 -21.30 - kolacja w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki)

d l a   z a i n t e r e s o w a n y c h

15.00 - 17.00 lub 18.00 - 20.00

warsztaty praktyczne

STYLISTA  OPRAW  OKULAROWYCH

więcej >>>

Piątek,  17.XI.2017

07.00 - 09.00 - śniadanie

..............09.30Oficjalne otwarcie XII Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO i Konferencji OPTYKA 2017

09.45 - 10.30 - Rozwój podstawą sukcesu; Maria Rotkiel –na zaproszenie Johnson & Johnson VISION ... więcej

10.30 - 11.30 - Jak zapewnić dobre widzenie w każdej sytuacji; Tomasz Krawczyk ... więcej

11.30 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 12.45 - Promuj zdrowie w Internecie; Ewelina Milczarek,  Łukasz Owczarek ... więcej

12.45 - 13.00Centrum Kształcenia Optyki Okularowej i Optometrii na UAM w Poznaniu; prof.dr hab Ryszard Naskręcki

13.30 - 15.00 - obiad w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki)

15.00 - 16.00 – Zbuduj zespół marzeń; Agnieszka Kubicka-Błońska więcej

16.00 – 16.45 – Jak stworzyć komunikację salonu optycznego aby zwiększyć sprzedaż; dr Marek Borowiński ... więcej

..............20.00 – WIECZÓR BRANŻOWY – zakończenie roku 20-lecia KRIO (2016/2017); uroczysta kolacja;                           koncert – Maciej MIECZNIKOWSKI z zespołem, a następnie - występ grupy HOT LIPS

na występ grupy HOT LIPS  zaprasza

 

 

Sobota,  18.XI.2017

07.00 - 09.00 - śniadanie

09.15 - 10.00 – Ryzyko światła niebieskiego ? (wpływ światła niebieskiego na proces widzenia) ; prof.dr hab. Marek Zając (Politechnika Wrocławska) więcej

10.00 - 10.45 – Progresja krótkowzroczności – diagnoza i postępowanie; dr n.med. Andrzej Michalski  (Uniwersytet Medyczny, Poznań) więcej

10.45 - 11.15 - przerwa  kawowa

11.15 - 12.00 – Automatyzacja pomiarów optometrycznych; prof.dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez,            dr hab. Jacek Pniewski,  dr Maciej Sokołowski, mgr Justyna Wosik  (Uniwersytet Warszawski) więcej

12.00 - 12.45 – Badania przesiewowe wzroku dzieci wczesnoszkolnych „wzrok na 6”; dr Monika Borwińska  (Politechnika Wrocławska) więcej

12.45 - 13.30 – Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji – brakujące ogniwo czy szansa dla optyki okularowej; prof.dr hab. Beata Mikołajczyk,  prof.dr hab. Ryszard Naskręcki  (Uniwersytet im.A.Mickiewicza, Poznań) więcej

13.30 - 15.00 - obiad w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki)

15.00 - 16.30 – Forum dyskusyjne optyków; temat przewodni: optyka okularowa w Polskiej Ramie                              Kwalifikacji; otwarta  dyskusja o sprawach  środowiska zawodowego optyków 

..............20.00 – Uroczyste zakończenie XII Kongresu KRIO;  kolacja;   koncert zespołu  KOMBII

na koncert zapraszają

 

w y k ł a d y   k o n f e r e n c y j n e   o d b y w a j ą   s i ę   n a   V  p i ę t r z e

 

Niedziela  19.XI.2017

07.00 - 11.00 - śniadanie

do godz.12.00 - wykwaterowanie i wyjazd uczestników Kongresu

 

_________________________________________________

 

wystawa optyczna OPTYKA 2017

z a p r a s z a m y

Piątek,  17.XI.2017    godz. 9.00 - 18.30

Sobota, 18.XI.2017    godz. 9.00 - 18.30

s t o i s k a   w y s t a w o w e   z l o k a l i z o w a n e   s ą   n a   IV,   V   i   VI   p i ę t r z e

 

 

 

» Powrót do strony głównej ...

© Copyright - Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna - 2018
tel.: 22 635-20-50, email: biuro@krio.org.pl