Wykonanie, CMS: dapp.pl
www.kongreskrio.pl         

Kongresy KRIO organizujemy od 1996 roku ...

Koncepcja organizowania dużych, ogólnopolskich spotkań optyków powstawała równolegle z koncepcją tworzenia Izby Optycznej. Inicjatorzy i założyciele KRIO rozumieli jak ważne dla integracji środowiska są bezpośrednie kontakty ludzi pracujących w tej samej branży.

Ogólnopolskie spotkania optyków, w swoim założeniu, miały służyć takim celom jak:

  • utrwalanie więzi środowiskowych, poprzez umożliwienie uczestnikom pochodzącym z różnych rejonów kraju, spotkania w jednym miejscu
  • podnoszenie poziomu kwalifikacji i świadomości zawodowej, poprzez organizowanie w czasie tych spotkań, różnego rodzaju prelekcji, prezentacji, wykładów, konsultacji, itp.
  • umożliwienie zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz produktami oferowanymi przez producentów i firmy dystrybucyjne, poprzez organizację wystaw optycznych, towarzyszących spotkaniom
  • stworzenie forum do wzajemnej wymiany opinii i doświadczeń
  • wreszcie, miał to być także czas relaksu i wspólnego wypoczynku

Przyjęto założenie, że spotkania te będą odbywały się raz na dwa lata z uwagi na duże przedsięwzięcie organizacyjne, w miejscach atrakcyjnych i odpowiednio wyposażonych, dających gwarancję pełnej realizacji wszystkich zamierzonych celów.

Już w krótkim czasie po Zjeździe Założycielskim KRIO (20.01.1996 r.) oraz po formalnym zarejestrowaniu Izby (22.04.1996 r.), Zarząd KRIO przystąpił do organizacji pierwszego takiego ogólnopolskiego spotkania - I Kongresu Optyków zrzeszonych w KRIO.

W latach 1996 - 2007, zorganizowaliśmy siedem Kongresów KRIO. Przyjęta na początku koncepcja organizacyjna sprawdziła się całkowicie i zyskała pełną akceptację. Każdy kolejny Kongres gromadził większą liczbę uczestników, zarówno optyków jak i firm pragnących prezentować swoją ofertę na wystawie optycznej. Nas, jako organizatorów mobilizowało to do coraz większego wysiłku, by podnosić jakość i atrakcyjność tej imprezy.

Zobacz historię Kongresów KRIO - od I Kongresu (1996) do V Kongresu (2004)
(materiał udostęniony przez Agencję INTEROPTYKA s.c. - artykuł autorstwa M. Jakubowicza - Sekretarza Zarządu KRIO, opublikowany był w OKO Nr 5/2004)

Zobacz także:

IV Kongres KRIO - Mikołajki; 14 - 17. XI. 2002; Hotel Gołębiewski

V Kongres KRIO - Wisła; 11 - 14. XI. 2004; Hotel Gołębiewski

VI Kongres KRIO - Wisła; 23 - 26. III 2006; Hotel Gołębiewski

VII Kongres KRIO - Wisła; 15 - 18. XI 2007; Hotel Gołębiewski

VIII Kongres KRIO - Wisła; 19 - 22. XI 2009; Hotel Gołębiewski

IX Kongres KRIO - Wisła; 17 - 20. XI 2011; Hotel Gołębiewski

X Kongres KRIO - Wisła; 21 - 24. XI 2013; Hotel Gołębiewski

» Powrót do strony głównej ...

© Copyright - Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna - 2019
tel.: 22 635-20-50, email: biuro@krio.org.pl